Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om en socialnämnds skyldighet att kommunicera en utredning som låg till grund för ett beslut om omplacering av ett barn

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 17 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 11 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 14 Familjehem Kommunicering Omplacering
Tillbaka till söka beslut