Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om förutsättningarna för en socialnämnd att göra ett hembesök som ett led i utredningen av ett ärende angående rätt till försörjningsstöd

Socialtjänst och LSS Regeringsformen - RF kapitel 2 paragraf 6 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 1 paragraf 1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 1 Bistånd Hembesök Integritet
Tillbaka till söka beslut