Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om kravet på dokumentation av samtycke till en placering av en 16-årig yngling i ett HVB-hem

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 5 Dokumentation
Tillbaka till söka beslut