Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om uppgifter i upptagningar för ADB varit tillgängliga på sådant sätt att de utgjort allmän handling

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar
Tillbaka till söka beslut