Tillbaka till söka beslut

Fråga om att en äldre kvinna skulle tillförsäkras att få insatser utförda av hemtjänstpersonal som behärskar samiska eller meänkieli

Socialtjänst och LSS Språk
Tillbaka till söka beslut