Tillbaka till söka beslut

Fråga om beslut av rektor att inleda en granskning av en professors forskning innebar en kränkning av professorns meddelarfrihet. Även fråga om utformning av universitetets interna regler för hantering av anklagelser om ohederlighet i forskning

Tillbaka till söka beslut