Tillbaka till söka beslut

Fråga om beslut i biståndsärenden får delges den enskilde genom att denne anmodas att hämta beslutet hos myndigheten

Socialtjänst och LSS Bistånd Delgivning Expediering
Tillbaka till söka beslut