Tillbaka till söka beslut

Fråga om brev som skickats mellan två häktade personer fick granskas samt åklagares ansvar för att rättsliga förutsättningar för brevgranskning föreligger i fall då åklagaren bemyndigat polisman att verkställa granskningen

Åklagarväsendet Behandlingen av häktade och anhållna, lagen (1976:371) om. Rättegångsbalken - RB Avsaknad av lagstöd Delegation/ ansvarsfördelning Postgranskning Restriktioner
Tillbaka till söka beslut