Tillbaka till söka beslut

Fråga om de intagna vid ett kommunalt behandlingshem hade utsatts för otillåten s.k. kollektiv bestraffning genom att hemmet hade ställt in bl.a. vissa helgaktiviteter

Socialtjänst och LSS Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut