Tillbaka till söka beslut

Fråga om den rättsliga grunden för att placera intagna i avskildhet m.m.

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Avskildhet (isolering) Förhör
Tillbaka till söka beslut