Tillbaka till söka beslut

Fråga om den särskilda förutsättningen för en polisman att gripa en person, dvs. brådskande fall, var uppfylld samt dokumentationen av ingripandet

Tillbaka till söka beslut