Tillbaka till söka beslut

Fråga om det är tillåtet för socialnämnden att efterforska en anonym anmälares identitet

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 14 paragraf 1 Anmälan
Tillbaka till söka beslut