Tillbaka till söka beslut

Fråga om det förelegat förutsättningar för beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 13 § LVM

Tillbaka till söka beslut