Tillbaka till söka beslut

Fråga om det förelegat hinder mot att i en kriminalvårdsanstalts ordningsregler begränsa utbudet i anstaltens kiosk i förhållande till vissa intagna m.m.

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Tryckfrihetsförordningen - TF Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut