Tillbaka till söka beslut

Fråga om det funnits förutsättningar för en socialförvaltning och en psykiatrisk öppenvårdsmottagning att lämna ut uppgifter vid ett samverkansmöte

Hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Samtycke Sekretess
Tillbaka till söka beslut