Tillbaka till söka beslut

Fråga om det funnits lagliga möjligheter för polisen att besluta om husrannsakan i en bostad på grund av misstanke om ringa narkotikabrott m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut