Tillbaka till söka beslut

Fråga om det har funnits något kommunalt beslut om en taxa på vilket en kommunal nämnd har kunnat grunda ett uttag av vissa måltidsavgifter inom kommunens äldre- och handikappomsorg

Socialtjänst och LSS Kommunallagen (1991:900) paragraf 10 Kommunallagen (1991:900) paragraf 9 Avgift Delegation/ ansvarsfördelning
Tillbaka till söka beslut