Tillbaka till söka beslut

Fråga om det kan krävas att den som söker bistånd ska personligen lämna in ansökan till förvaltningen

Socialtjänst och LSS Ansökan Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut