Tillbaka till söka beslut

Fråga om dokumentationsplikten när socialnämnden lämnat ett uppdrag att utföra en barnavårdsutredning till en s.k. privat konsult

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 5 Dokumentation
Tillbaka till söka beslut