Tillbaka till söka beslut

Fråga om dröjsmål med handläggningen av ett ärende om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF)

Försäkringskassan Långsam handläggning Verkställighet
Tillbaka till söka beslut