Tillbaka till söka beslut

Fråga om en åklagares möjlighet att under en förundersökning godkänna att personer som inte var skäligen misstänkta för brott i samband med förhör tillfrågades om de frivilligt ville lämna salivprov för DNA-analys

Polisväsendet Åklagarväsendet Regeringsformen - RF Rättegångsbalken - RB Förundersökning Proportionalitetsprincipen Samtycke Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut