Tillbaka till söka beslut

Fråga om en arbetslöshetskassas åtgärd att hålla inne ersättning under utredningstiden skulle ha dokumenterats i ett formligt beslut

Arbetsmarknad Arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:238) om Beslut
Tillbaka till söka beslut