Tillbaka till söka beslut

Fråga om en handläggare vid en länsstyrelse uppträtt på ett sådant sätt vid handläggningen av ett ärende att den sökande känt sig tvingad att justera sitt yrkande, m.m.

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Förvaltningslagen (1986:223) Objektivitet, opartiskhet, saklighet Processledning Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut