Tillbaka till söka beslut

Fråga om en kommun i besparingssyfte har kunnat besluta bl.a. om att verkställigheten av vissa beslut om bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS skulle upphöra under en tid

Socialtjänst och LSS Beslut Verkställighet
Tillbaka till söka beslut