Tillbaka till söka beslut

Fråga om en länsstyrelse hade åsidosatt sina åligganden som tillsynsmyndighet när den inte utredde klagomål mot en socialnämnd. Även fråga om principerna för länsstyrelsernas tillsyn i anledning av dit inkomna klagomål på socialtjänstens område

Tillbaka till söka beslut