Tillbaka till söka beslut

Fråga om en länsstyrelse hade uppfyllt det tillsynsansvar beträffande enskild tillståndspliktig verksamhet som åligger länsstyrelsen enligt socialtjänstlagen

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 13 paragraf 3 Tillsyn
Tillbaka till söka beslut