Tillbaka till söka beslut

Fråga om en lantmäterimyndighets avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar

Plan- och byggnadsväsendet Avgiftsförordningen (1992:191) Avgift Beslut
Tillbaka till söka beslut