Tillbaka till söka beslut

Fråga om en nämndordförandes agerande i anledning av att vissa handlingar hade anslagits i en skola har inneburit en kränkning av skolpersonals yttrandefrihet

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut