Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialnämnd borde ha inlett en s.k. barnavårdsutredning med anledning av uppgifter om att ett barn for illa. Även fråga om det s.k. barnperspektivet i ett ärende angående bistånd avseende en hyresskuld

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 1 paragraf 2 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 1 Barn/ungdom
Tillbaka till söka beslut