Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialnämnd i ett biståndsärende, när sökanden har att förete läkarintyg, kan kräva att intyget skall vara utfärdat av läkare vid en vårdcentral

Socialtjänst och LSS Bistånd Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut