Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialnämnd utan tillräckliga skäl hade inlett en s.k. barnavårdsutredning

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 1 Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut