Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialnämnds möjlighet att bistå en dansk social myndighet med uppgifter rörande ett barn som var tvångsomhändertaget i Danmark men som vistades i Sverige

Socialtjänst och LSS Barn/ungdom Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut