Tillbaka till söka beslut

Fråga om en stadsdelsförvaltning kunde neka en journalist att närvara vid ett möte mellan en biståndssökande och hennes handläggare vid förvaltningen

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 14 paragraf 1
Tillbaka till söka beslut