Tillbaka till söka beslut

Fråga om en tjänstemans kallande av en anställd, som uttalat sig i en tidningsartikel, till samtal inneburit en kränkning av meddelar- och yttrandefriheten. Även kritik mot tjänstemannen för att hon under samtalet ställt frågor om politiska åsikter m.m.

Kultur Regeringsformen - RF kapitel 2 paragraf 1 Tryckfrihetsförordningen - TF kapitel 1 paragraf 1 Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut