Tillbaka till söka beslut

Fråga om ett avvisningsbeslut verkställts snarast möjligt

Utlänningsärenden Utlänningslagen (2005:716) Avvisning Förvar Verkställighet
Tillbaka till söka beslut