Tillbaka till söka beslut

Fråga om ett för enskild gynnande beslut om stöd ur EG:s strukturfonder kunde återkallas och ersättas med ett för honom mindre förmånligt beslut. Även fråga om beslutets överklagbarhet

Länsstyrelse, övriga ärenden Beslut Negativ rättskraft Överklagande
Tillbaka till söka beslut