Tillbaka till söka beslut

Fråga om förutsättningar för att utfärda ett strafföreläggande förelegat samt synpunkter på en åklagarens beslut att inte väcka åtal när den misstänkte bestred föreläggandet

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Åtal
Tillbaka till söka beslut