Tillbaka till söka beslut

Fråga om förutsättningarna att inom den psykiatriska tvångsvården inskränka patients rätt att använda telefon

Tillbaka till söka beslut