Tillbaka till söka beslut

Fråga om förutsättningarna att inom den psykiatriska tvångsvården inskränka patients rätt att använda telefon

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Rättspsykiatrisk vård, lagen (1991:1129) om - LRV Restriktioner Sjukvård
Tillbaka till söka beslut