Tillbaka till söka beslut

Fråga om förutsättningarna för att tidsbegränsa beslut om insatser enligt LSS

Socialtjänst och LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS paragraf 8 Beslut Funktionsnedsättning Negativ rättskraft Omprövning
Tillbaka till söka beslut