Tillbaka till söka beslut

Fråga om förutsättningarna för enhet inom hälso- och sjukvården att kvarhålla en patient som är föremål för vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

Hälso- och sjukvård Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM Sjukvård Underrättelse
Tillbaka till söka beslut