Tillbaka till söka beslut

Fråga om genomförande av slumpvisa drogtester av elever vid ett gymnasium stred mot bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) om skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF Barn/ungdom Drogtest Samtycke
Tillbaka till söka beslut