Tillbaka till söka beslut

Fråga om innehållet i ett e-brev som rektor skickat till personal vid en skola har inneburit en kränkning av de anställdas yttrandefrihet, m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut