Tillbaka till söka beslut

Fråga om kommunal nämnd kunnat underlåta att fatta beslut i ärende rörande friskolepeng efter det att förvaltningsdomstol upphävt nämndens tidigare beslut

Utbildning ,forskning, studiestöd Kommunallagen (1991:900) Beslut
Tillbaka till söka beslut