Tillbaka till söka beslut

Fråga om lagligheten av Radiotjänst i Kiruna AB:s handläggning av ett överklagande av ett beslut om TV-avgift

Kommunikationsväsendet Finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, lagen (1989:41) om Förvaltningslagen (1986:223) Överklagande
Tillbaka till söka beslut