Tillbaka till söka beslut

Fråga om lämpligheten av att en rektor har tillåtit polismäns samtal med en elev i skolans lokaler med anledning av en händelse som föranlett en polisanmälan mot eleven, m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Anmälan Förhör
Tillbaka till söka beslut