Tillbaka till söka beslut

Fråga om länsrättens utredningsansvar när det i ett mål om vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, saknades ett sådant läkarintyg som avses i 9 § LVM

Förvaltningsdomstolar Förvaltningslagen (1986:223) Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM Tvångsmedel/tvångsåtgärder Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut