Tillbaka till söka beslut

Fråga om meddelarfrihet rått för uppgifter som en yrkesinspektör fått kännedom om i samband med inspektion av ett s.k. korttidshem

Kommunal förvaltning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Sekretess Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut