Tillbaka till söka beslut

Fråga om möjligheterna för socialtjänsten att begära att en person som sökt försörjningsstöd ska delta i praktik

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 4 paragraf 4 Bistånd
Tillbaka till söka beslut