Tillbaka till söka beslut

Fråga om myndighets kommunicering med personer med sekretessmarkerade personuppgifter

Övrig statsförvaltning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Sekretesslagen (1980:100). Sekretess
Tillbaka till söka beslut