Tillbaka till söka beslut

Fråga om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) haft rätt att begära in uppgifter med stöd av 24 § lagen (1999:130) under tid som det pågår en tvist i domstol där DO för en enskild arbetssökandes talan

Diskrimineringsombudsmannen Preskription
Tillbaka till söka beslut